Máme krávu

Tento článek nebude návodem jak se stát soukromým zemědělcem – chovatelem krav, ale bude zaměřen na nejdůležitější surovinu pro kterou krávy chová…

Tento článek nebude návodem jak se stát soukromým zemědělcem – chovatelem krav, ale bude zaměřen na nejdůležitější surovinu pro kterou krávy chováme, a to je mléko.
Mléko a mléčné výrobky většinu z nás provází téměř celý životem. A za tuto dobu ho zkonzumujeme docela velké množství. Proto je dobré vědět z jakého zdroje (chovu) mléko na náš stůl přichází, protože jen zdravá a správně krmená a opatrovaná kráva může vyprodukovat zcela zdravé mléko.
Vím o čem píšu, protože po příchodu krávy do naší rodiny jsme nikdo po celých patnáct roků nebyl vážně nemocný (kromě běžné chřipky, angíny, dcera devět let neměla na zubech kaz. Vlivem mléka na zdraví člověka se zabýval také dr. Henry Bieler ve své knize „V potravě je lék“. Cituji str. 187: „Bohužel všechny pokusy mléko konzervovat vedly ke změnám štěpení složitých molekul a tímto ke snížení jejich výživné hodnoty. Velmi daleko od původního stavu mléka je například podmáslí, sušené mléko, sýr, kondenzované, pasterizované a homogenizované mléko. Ke všemu stačí jednoduchý pokus: pasterizované mléko se ve střevech kazí, kdežto syrové kvasí. Pasterizované mléko se kazí i v láhvi, uchováme-li ho v teplé místnost, a po pěti dnech je z něj zapáchající hmota. Čerstvé mléko kvasí a je jedlé i jako kyselé …“

 

Reprodukce hospodářských zvířat

Nanotechnologie pronikají do všech oblastí našeho života a nevyhnuly se ani zemědělství. Jejich nasazení je aktuální v rostlinné výrobě, např. při aplikaci hnojiv nebo ochranných prostředků. Jeví se ale jako velmi perspektivní i pro chovy hospodářských zvířat, kde najdou uplatnění ve výživě, léčbě a v neposlední řadě i v reprodukci.

Pokud bychom nashromáždili biomasu všech savců žijících v tomto okamžiku na naší planetě, byli bychom zřejmě zaskočeni výslednou bilancí. Plných 34 % biomasy savců tvoří lidstvo. Dalších 62 % připadá na hospodářská zvířata a pouhá 4 % zbývají na volně žijící savce od myší, přes netopýry a antilopy až po velryby. Chov hospodářských zvířat formuje zcela zásadním způsobem životní prostředí Země. Jednou z cest, jak snížit celkovou zátěž je intenzifikace, protože narůstající potřeby lidstva tak zajistíme menším počtem zvířat s vyšší užitkovostí. Živočišná výroba intenzifikuje díky pokroku ve šlechtění a využívání nových technologií. Významným pomocníkem se v dohledné době stanou nanotechnologie a nanomateriály. Protože management reprodukce včetně asistované reprodukce hospodářských zvířat patří ke klíčovým intenzifikačním nástrojům, nemůže nástup nanotechnologií a nanomateriálů tuto oblast minout.

Nanočástice o rozměrech od 1 do 200 nanometrů se často chovají jinak, než mikročástice tvořené týmž materiálem. Svou roli tu sehrává podstatně větší poměr povrchu k celkovému objemu částic. U nanočástice se tak větší měrou projevují fenomény vyplývající z efektů kvantové fyziky. Zjednodušeně se dá říci, že se nanočástice svými vlastnostmi nejednou vymykají našim zažitým představám a zdravý selský rozum nemusí k jejich pochopení stačit. Nanočástice se mohou od mikročástic lišit elektrickým nábojem, reaktivitou, vazebnými schopnostmi na různé povrchy i schopností pronikat do nitra buněk.*

Spustili jsme nový web !

Spustili jsme nový web, články budou postupně přibývat..