Entries by Jan Lasac

Máme krávu

Tento článek nebude návodem jak se stát soukromým zemědělcem – chovatelem krav, ale bude zaměřen na nejdůležitější surovinu pro kterou krávy chová… Tento článek nebude návodem jak se stát soukromým zemědělcem – chovatelem krav, ale bude zaměřen na nejdůležitější surovinu pro kterou krávy chováme, a to je mléko. Mléko a mléčné výrobky většinu z nás […]

Reprodukce hospodářských zvířat

Nanotechnologie pronikají do všech oblastí našeho života a nevyhnuly se ani zemědělství. Jejich nasazení je aktuální v rostlinné výrobě, např. při aplikaci hnojiv nebo ochranných prostředků. Jeví se ale jako velmi perspektivní i pro chovy hospodářských zvířat, kde najdou uplatnění ve výživě, léčbě a v neposlední řadě i v reprodukci. Pokud bychom nashromáždili biomasu všech […]